Algemene Innamevoorwaarden Stichting Kringloop+

 1. Definities en toepasselijkheid

1.1          In deze algemene innamevoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kringloop+: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van Stichting Kringloop+.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kringloop+ een overeenkomst aangaat dan wel daarover onderhandelt.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kringloop+ en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
 4. Spullen: alle door Kringloop+ ingezamelde goederen.
 5. Kringloop+-innamevoorwaarden:
  • De innamevoorwaarden van Kringloop+ zijn van toepassing op alle inzamelactiviteiten van Kringloop+. Afwijkingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
  • Kringloop+ neemt spullen om niet in en betaalt hiervoor dus geen vergoeding.
  • Indien een bepaling van de innamevoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Kringloop+ en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
  • Kringloop+ is te allen tijde gerechtigd de innamevoorwaarden van Kringloop+ te wijzigen.
 1. Kwaliteit van de aangeboden goederen

2.1          De door de klant aangeboden spullen worden door Kringloop+ uitsluitend geaccepteerd indien ze aan enkele kwaliteitseisen voldoen. Kringloop+ behoudt zich het recht voor om aangeboden spullen te weigeren.

2.2          Kringloop+ beoordeelt de aangeboden spullen op basis van de volgende criteria:

 • Verkoopbaar
 • Schoon
 • Geen grote beschadigingen
 • Werkend
 • Compleet
 • Vervoerbaar
 • Gebruikte materialen, bijvoorbeeld metaal
 • Indien goederen naar het oordeel van onze medewerkers te zwaar of te groot zijn om veilig te vervoeren, mogen onze medewerkers de goederen laten staan (overmacht)

 

2.3          Uitzondering: voor electr(on)ische apparaten geldt dat deze altijd worden geaccepteerd, dus ook defecte of incomplete apparaten. Dit ten behoeve van recycling.

2.4          Wanneer Kringloop+ aangeboden spullen niet geschikt vindt, gebeurt dit met opgaaf van reden.

 1. Wijze van aanbieden

3.1          Omwille van een efficiënte logistiek dient de klant de volgende richtlijnen voor het aanbieden van spullen aan te houden:

 • Kleding is verpakt in een gesloten zak, doos of shopper
 • Klein huisraad, klein electra en speelgoed zijn verpakt in een doos of shopper
 • Boeken, LP’s, CD’s e.d zijn verpakt in doos of shopper
 • Kasten niet volledig demonteren, dit om beoordeeld te kunnen worden

3.2          KRINGLOOP+ ontvangt spullen bij de voordeur van de klant. We lopen geen trappen: bij hoogbouw moet er een toegankelijke lift aanwezig zijn.

De volgende goederen en materialen worden niet geaccepteerd:

 • Vuile en natte kleding
 • Chemisch- en klein gevaarlijk afval, zoals verf, kit, tl-buizen enzovoort
 • Vloerbedekking
 • Huisvuil en tuinafval
 • Tegels, stenen, glas en ruiten
 • Bouw- en sloopafval, wastafels en toiletpotten

Let op: metalen producten zoals kranen, buizen, hekken etc., nemen we wel in!

  Help mee!

  Help mee!

  Doneer spullen voor Ukraine

  Al vanaf het ontstaan van onze kringloopwinkel zijn wij sponsor van Stichting Immanuël. Dit goede doel werkt ook in #Ukraine via een grote kerk in #Lutsk (nabij #Lviv). Er is een grote stroom #vluchtelingen in Lutsk aangezien het daar nog relatief rustig is. De kerk in Lutsk heeft gevraagd of we kunnen helpen met humanitaire middelen.

  U kunt hierbij helpen, wij zamelen spullen in. Klik hier om de volledige lijst in te zien.
  De komende dagen staan er bij Kringloop+ (aan de Diamantlaan 1 te Groningen) speciale rolcontainers klaar om spullen voor dit doel in te zamelen. Stichting Immanuël hoopt aan het eind van de week deze spullen al op transport te zetten. Helpt u mee? Klik hier om de lijst