Kringloop+ vindt het belangrijk dat haar klanten tevreden zijn over de kwaliteit van haar dienstverlening. Wanneer u ontevreden bent over enig aspect van onze organisatie, bieden wij u de gelegenheid ons hierover te informeren. Wij nemen de klacht serieus en spannen ons in om tot een goede oplossing te komen.

Een klacht oplossen in een gesprek

In veel gevallen kunnen klachten in een persoonlijk gesprek worden opgelost.

Digitale klachtenprocedure

Wanneer uw klacht niet meteen in een persoonlijk gesprek met een medewerker wordt opgelost, kunt u de klacht ook digitaal indienen via het klachtenformulier hieronder.

Open / Gesloten dagen in April en Mei

Wij zijn Open in April

Vrijdag 19 april    Goede Vrijdag

Wij zijn Gesloten in April en Mei

Maandag 22 april    2e Paasdag
Zaterdag 27 april     Koningsdag
Donderdag 30 mei   Hemelvaartsdag