Privacyverklaring
Kringloop+ neemt jouw privacy en bescherming van jouw gegevens serieus. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die jij ons geeft in verband met de door ons aan jou verstrekte diensten, producten of bezoek aan onze website te beschermen om zodoende jouw privacy te waarborgen. Kringloop+ houdt zich bij het verwerken van jouw persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee wij je kunnen identificeren. De gegevens waarmee Kringloop+ (een natuurlijke persoon), jou kan identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam of jouw BSN-nummer, maar ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens maakt je identificeerbaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of dit automatisch gebeurt of niet, gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan, juist wissen of vernietigen van jouw gegevens. Kringloop+ verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Verstuurde cv
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kringloopplus.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben
Kringloop+ verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Telefonisch contact op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang wij gegevens bewaren
Kringloop+ zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Kringloop+ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Kringloop+ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kringloop+ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Kringloop+ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kringloop+ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapportages over de Website aan Kringloop+ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kringloop+ heeft hier geen invloed op. Kringloop+ heeft Google geen toestemming gegeven om via Kringloop+ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief
Indien je ons nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk hieronder. In de nieuwsbrief tref je ook een link aan om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kringloopplus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Kringloop+ zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
• E-mail: info@kringloopplus.nl
Kringloop+ is de handelsnaam van Stichting Kringloop+ geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, op bovengenoemd adres, onder nummer: 60086858. Stichting Kringloop Plus is licentiehouder van de handelsnaam Kringloop+.

Beveiliging
Kringloop+ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kringloopplus.nl

Wijziging Privacy Statement
Kringloop+ behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inbreng mogelijk bij Kringloop+

In verband met coronamaatregelen is Kringloop+ tot nader order gesloten.

Inbreng is mogelijk op Woensdag en Vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur.