Over ons

sociaal

Missie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Nog te veel mensen leven in eenzaamheid, hebben geen werk, geen sociaal netwerk, ervaren geen zingeving en voelen zich buitengesloten. Wij geloven dat iedereen kwaliteiten heeft en een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving.

Daarom bieden wij een veilige werkplek voor onze vrijwilligers. Hier is ruimte om anderen te ontmoeten, iets te doen voor een ander, structuur te krijgen, erkenning te krijgen en een doel te hebben in het leven. We willen onze vrijwilligers, met soms ongekende kwaliteiten, tot bloei laten komen. Hierdoor ontwikkelen de vrijwilligers zich op een positieve manier en raken ze gemotiveerd om hun persoonlijke doelen te behalen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we zorgzaam omgaan met onze wereld. De huidige consumptiemaatschappij pleegt roofbouw op onze aarde. Daarom dragen wij als kringloopbedrijf bij aan een duurzame wereld, waarin hergebruik van spullen en materialen vanzelfsprekend is.

Visie

Bij ons is iedereen welkom en daarom werken er bij ons vrijwilligers met zeer verschillende achtergronden, ambities en mogelijkheden. Daaronder vallen mensen die psychisch kwetsbaar zijn, nieuwe Nederlanders, gepensioneerden, werkzoekenden, ex-gedetineerden en taakgestraften, stagiairs en mensen met een beperking. Ook zijn er betrokken wijkbewoners die zich bij ons bedrijf inzetten voor hergebruik en het terugdringen van armoede.

Wij bieden een (werk)plek waar de talenten en (leer)behoeften van de vrijwilliger centraal staan. Door het geven van erkenning, waardering en passende begeleiding zien wij vrijwilligers tot bloei komen. Door met elkaar samen te werken in een team, ontstaat er verbinding tussen vrijwilligers en groeit hun sociaal netwerk.
Samen zorgen we ervoor dat tweedehands spullen niet bij het afval belanden, maar worden hergebruikt. Na inzameling worden gebruikte spullen van goede kwaliteit door ons gesorteerd, getest, schoongemaakt en verkocht. Onverkochte spullen worden klaargemaakt voor recycling. Hierdoor gaan er zo min mogelijk spullen en materialen verloren.

Door het organiseren van de kringloopactiviteiten creëren we werkplekken en zien we een mooie kruisbestuiving tussen de sociale doelstelling en een bedrijfsmatige aanpak.

Help mee!

Help mee!

Doneer spullen voor Ukraine

Al vanaf het ontstaan van onze kringloopwinkel zijn wij sponsor van Stichting Immanuël. Dit goede doel werkt ook in #Ukraine via een grote kerk in #Lutsk (nabij #Lviv). Er is een grote stroom #vluchtelingen in Lutsk aangezien het daar nog relatief rustig is. De kerk in Lutsk heeft gevraagd of we kunnen helpen met humanitaire middelen.

U kunt hierbij helpen, wij zamelen spullen in. Klik hier om de volledige lijst in te zien.
De komende dagen staan er bij Kringloop+ (aan de Diamantlaan 1 te Groningen) speciale rolcontainers klaar om spullen voor dit doel in te zamelen. Stichting Immanuël hoopt aan het eind van de week deze spullen al op transport te zetten. Helpt u mee? Klik hier om de lijst