Stichting Immanuel is een stichting die werkzaam is in Roemenië en Oekraïne. Stichting Kringloop+ ondersteunt deze stichting door het geven van tweedehands spullen. Niet alle ingebrachte goederen komen in onze winkel. Soms hebben we te veel van hetzelfde. Of zijn spullen om wat voor reden dan ook niet verkoopbaar. Deze spullen krijgen daarna een goede andere bestemming. Wij geven deze goederen vervolgens door aan Stichting Immnanuël.

Humanitaire hulp

Stichting Immanuel biedt humanitaire hulp aan de armste inwoners van Roemenië en Oekraïne. Goederen komen vervolgens terecht bij gezinnen die door brand hun huis en huisraad zijn kwijtgeraakt. Soms gaan de spullen echter ook naar opvangprojecten voor randgroepjongeren. Stichting Immanuël helpt daarnaast mensen economisch zelfstandig te worden. Stichting Immanuel geeft hen kringloopgoederen. Hiermee kunnen zelf een winkeltje beginnen. Daarnaast reizen ieder jaar medewerkers van de stichting naar Oost-Europa. Hier bekijken zij de resultaten van de verschillende projecten.

Er gaat dus niets verloren van wat bij ons binnenkomt. Kunnen wij de goederen zelf niet verkopen dan geven wij deze aan Stichting Immanuël. Deze stichting zorgt er dus voor dat deze goederen terecht komen bij mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Zo helpen we nog meer mensen aan meer voor minder.

Projecten Roemenië

1. Begeleiden gezinnen (o.a. huwelijkspastoraat) en traumatische ervaringen.
2. Huisbezoeken afleggen en dus de tijd nemen voor hun problematiek.
3. (Nog) meer duurzame hulp bieden tot zelfstandigheid door werkgelegenheidsprojecten.
4. Continueren van hulpgoederen, Bijbels en evangelisatiemateriaal.
5. Gemeenschapshuis (Multifunctionele accommodatie).
6. De kledingwinkel in Botosani continueren.
7. Het opzetten van meerdere winkels in Reghin met als doel kansarme jongeren aan werk helpen.
7. Maatjesproject , jong en oud verbinden.
8. 4You het totaalprogramma voor tieners.
9. Vrouwenprogramma: Called by Name.

Projecten Oekraïne

1. Rehabilisatiecentrum voor ex verslaafden in het dorp Pidgorodne.
2. Shelter, opvang van kinderen van 3-17 jaar, die niet meer thuis kunnen wonen.
3. WE- Plus, een jongerenkerk.
4. Ondersteuning van een sanatorium voor kinderen met kanker of leukemie.

Kijk voor meer informatie op de website van Immanuel Hoogezand

Open / Gesloten dagen in April en Mei

Wij zijn Open in April

Vrijdag 19 april    Goede Vrijdag

Wij zijn Gesloten in April en Mei

Maandag 22 april    2e Paasdag
Zaterdag 27 april     Koningsdag
Donderdag 30 mei   Hemelvaartsdag