Verantwoording

Op deze pagina wil Kringloop Plus verantwoording afleggen voor de gemaakte keuzes. Deze verantwoording is terug te vinden in de oprichtingsakte, het jaarverslag en het beleidsplan.

Jaarverslag

Ieder jaar brengt Kringloop Plus daarom een jaarverslag uit. Hierin wordt de organisatie uitgebreid beschreven. Tevens geven wij inzicht in onze financiële gegevens. Deze zijn te lezen in de jaarrekening. Download het Jaarverslag 2017 hier.

Beleidsplan

In het beleidsplan van Kringloop Plus staat verder meer over onze strategie en onze doelstellingen. Daarnaast worden onze belangrijkste activiteiten nader beschreven. Download het Strategisch plan 2019-2021 hier.

ANBI Status

Kringloop Plus heeft de ANBI-status. Kringloop Plus voldoet nu aan de eisen die gesteld worden aan een “algemeen nut beogende instelling”. Ook wel ANBI genoemd. Deze goedkeuring is belangrijk. Een donateur kan alleen schenkingen aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI.

Black Friday en Saturday bij Kringloop Plus!

Vrijdag 23 november & Zaterdag 24 november ontvangt u 10% Korting op alle aankopen!

Kom ook kijken op onze Sinterklaasafdeling en bezoek onze gezellige Kerstafdeling!