Verantwoording

Op deze pagina legt Stichting Kringloop+ verantwoording af voor de gemaakte keuzes. Deze verantwoording ziet u in de oprichtingsakte, het jaarverslag en het beleidsplan.

Jaarverslag

Ook brengt Stichting Kringloop+ ieder jaar daarom een jaarverslag uit. Hierin wordt de organisatie uitgebreid beschreven. Tevens geven wij inzicht in onze financiële gegevens. Deze zijn te lezen in de jaarrekening. Download het Jaarverslag 2017 hier.

Beleidsplan

In het beleidsplan van Stichting Kringloop+ staat verder meer over onze strategie en onze doelstellingen. Daarnaast worden onze belangrijkste activiteiten nader beschreven. Download het Strategisch plan 2019-2021 hier.

ANBI Status

Stichting Kringloop+ heeft de ANBI-status. Stichting Kringloop+ voldoet nu aan de eisen die gesteld worden aan een “algemeen nut beogende instelling”. Ook wel ANBI genoemd. Deze goedkeuring is belangrijk. Een donateur kan alleen schenkingen aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI.

Fijne Pinksterdagen!

gesloten | Kringloopplus kringloop kringloopwinkel kringloopdag kringloop+

Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag zijn wij gesloten. Fijne Pinksterdagen!