Verantwoording

Op deze pagina legt Stichting Kringloop+ verantwoording af voor de gevoerde beleid en kun je meer informatie vinden over onze bedrijfsvoering. Deze verantwoording lees je in de oprichtingsakte, het jaarverslag en het beleidsplan.

Jaarverslag

Stichting Kringloop+ schrijft ieder jaar een jaarverslag. In dit jaarverslag wordt het afgelopen jaar beschrijven en wordt er verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en de bedrijfsactiviteiten. Ook geven ook inzicht in onze financiële gegevens. Deze leest u in de jaarrekening. Download het jaarverslag 2020 hier.

Beleidsplan

In het beleidsplan van Stichting Kringloop+ vind je meer informatie onze strategie en doelstellingen. Daarnaast worden onze belangrijkste activiteiten hierin nader beschreven. Download het Strategisch plan 2019-2021 hier.

ANBI Status

Stichting Kringloop+ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting. Dat is goed nieuws, maar het gaat Kringloop+ er ook om dat mensen met WW-uitkering nu vrijwilligerswerk kunnen doen wij ons en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame samenleving.

Bijzondere Dagen

Maandag 24 mei (2e Pinksterdag) zijn wij gesloten.
Dinsdag 25 mei ben je weer van harte welkom!