Verantwoording

Op deze pagina legt Stichting Kringloop+ verantwoording af voor het gevoerde beleid en kun je meer informatie vinden over onze bedrijfsvoering. Deze verantwoording lees je in de oprichtingsakte, het jaarverslag en het beleidsplan.

Jaarverslag

Stichting Kringloop+ schrijft ieder jaar een jaarverslag. In dit jaarverslag wordt het afgelopen jaar beschrijven en wordt er verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en de bedrijfsactiviteiten. Ook geven wij inzicht in onze financiële gegevens. Deze lees je in de jaarrekening. Download het Jaarverslag 2022.

Beleidsplan

In het beleidsplan van Stichting Kringloop+ vind je meer informatie onze strategie en doelstellingen. Daarnaast worden onze belangrijkste activiteiten hierin nader beschreven. Download het Strategisch plan 2022-2024 hier.

ANBI Status

Stichting Kringloop+ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting. Dat is goed nieuws, maar het gaat Kringloop+ er ook om dat mensen met WW-uitkering nu vrijwilligerswerk kunnen doen wij ons en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame samenleving. Verdere informatie kunt u vinden op het standaard formulier voor de publicatieplicht.

Help mee!

Help mee!

Doneer spullen voor Ukraine

Al vanaf het ontstaan van onze kringloopwinkel zijn wij sponsor van Stichting Immanuël. Dit goede doel werkt ook in #Ukraine via een grote kerk in #Lutsk (nabij #Lviv). Er is een grote stroom #vluchtelingen in Lutsk aangezien het daar nog relatief rustig is. De kerk in Lutsk heeft gevraagd of we kunnen helpen met humanitaire middelen.

U kunt hierbij helpen, wij zamelen spullen in. Klik hier om de volledige lijst in te zien.
De komende dagen staan er bij Kringloop+ (aan de Diamantlaan 1 te Groningen) speciale rolcontainers klaar om spullen voor dit doel in te zamelen. Stichting Immanuël hoopt aan het eind van de week deze spullen al op transport te zetten. Helpt u mee? Klik hier om de lijst